Elscooter Regler 2020 (Trafikverket)

Från att ha varit ett relativt okänt trafikslag så har elscootrar kommit att bli ett vanligt inslag i stadsmiljön runt om i landet. Om du undrar vad det är för trafikregler som gäller för elsparkcyklar så är du långt ifrån ensam! 

Eftersom det är en rätt så ny fordonstyp så är det många som undrar vad det faktiskt är som gäller när man kör runt på en elsparkcykel. Hur fort får man köra? Vad räknas en elscooter som? Och vart går gränsen innan en elscooter räknas som något annat?

Även fast elsparkcyklar kan vara praktiska så kan de också ställa till med problem som nedskräpning, fortkörning eller olyckor om det vill sig riktigt illa.

På elhoj.nu har vi tagit de senaste reglerna för elscootrar från Trafikverket och har sammanfattat dessa nedan för att ge dig en guide till Trafikverkets regler för elscootrar och elsparkcyklar 2020.

Räknas elscootrar som cykel eller moped?

Enligt Trafikverket så kan elscootrar klassas som en typ av cykel, förutsatt att den uppfyller följande krav:

  • Har en maxhastighet på 20 km/h.
  • Om den har en motor med en strömstyrka på max 250 watt (250w).

För mer information om regler för vanliga cyklar så kan du läsa Regler om cyklar på Trafikverkets sajt.

Enligt lag måste en cykel också alltid ha

  • ringklocka (hur den ska se ut eller låta finns det inga krav på)
  • broms

Belysning och reflexer krävs bara vid färd i mörker. Det är också bra och veta att en cykel som leds eller som färdas på dagtid ej omfattas av dessa krav.

Vad gäller om ens elscooter går snabbare än 20 km/h eller har en motor som är starkare 250 watt (250w)?

Om detta är fallet så räknas inte elscootern som en cykel längre och kan då inte heller köras efter cykelregler.

Är elscootern snabbare eller starkare än en cykel, men den inte uppfyller de krav som fins på en moped, då kan den enligt Trafikverket inte klassas som varken cykel eller moped. I dessa fall får fordonet då inte köas på allmän väg utan bara inom inhägnat område. Fat scooters eller kraftfullare elscootrar kan alltså hamna inom denna definition.

Vad klassas ens elscooter som om den går snabbare än 20km/h eller har en starkare motor än 250w?

När det kommer till vad den kan klassas som så är det fortfarande en rätt så bra fråga. Enligt trafikverket så ligger det närmast tillhands att se elscootern som mopedklassad (t.ex. klass 2 moped), men även den definitionen är problematisk då klass 2 mopeder har vissa tekniska krav som en elscooter troligen inte klarar som t.ex. krav på bromsar.

Vad gäller för kontroll av hastighet och motorstyrka för Elscootrar?

Enligt Trafikverket så är det alltid föraren som är ansvarig för att fordonet lever upp till de krav och regler som finns. Kör du på en elscooter som inte uppfyller reglerna eller om du bryter mot trafikreglerna så kan det i så fall räknas so olovlig körning om man inte har behörighet för den fordonstypen (t.ex. klass 2 moped).

Vart får man köra när man kör en elscooter?

Kort sagt så kan elscootrar köras på samma sätt som om du skulle cykla (om den uppfyller kraven på att vara en cykel, se ovan). Man får då köra på cykelvägar och i viss mån också på bilvägar.

Kör du dock på trottoar, gångbana, gågata eller i ett gängfartsområde? Ja då får du endast köra fordonet i högst gångfart (många i storstäderna verkar ha glömt bort den här regeln!)

För mer information om trafiregler för cyklar så kan du läsa om detta på Trafikverkets sajt.

Elscooter etikett: Tänk på detta när du använder en elscooter

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet
  • Kör i högst gångfart på trottoarer eller gångbanor
  • Kör i högst gångfart när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde
  • Parkera inte elscootern på sådant sätt att den är i vägen för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.

Lagtexter

Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559)

Trafikförordningen (1998:1276)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttningar.