En snabb El-scooter är en fantastisk uppfinning 

Elscootrar är en fantastisk uppfinning som gör det möjligt för oss att ta oss fram på ett enkelt, miljövänligt och roligt sätt. Att köra en elscooter är som att cykla på en vanlig cykel, men mycket roligare. Man behöver inte anstränga sig lika mycket och man kan ta sig fram snabbare. Bäst elscooter 2000w tar dig framåt i alla lägen med en hastighet på upp emot 50 km/h. Elscootern kallas även för en elsparkcykel, eller elkickbike, se även elsparkcykeln.se. Det finns dock några saker man bör tänka på innan man ger sig ut på sin elscooter. 

Här kommer några tips:

– Se till att du har god uppsikt. Bär gärna reflexväst om det är mörkt ute.

– Kolla batteriet och se till att du har tillräckligt med energi för att ta dig fram och tillbaka.

– Ladda alltid scootern på ett säkert ställe, gärna inomhus.

– Var försiktig när du kör i trafik och se upp för andra fordon och fotgängare.

– Stick inte in armar eller ben under elscootern när den är igång.

– Ha alltid koll på din hastighet och se till att du inte kör för fort i förhållande till omgivningen.

– Bär alltid hjälm när du kör elscooter för att minimera risken för skador.

Regler för elsparkcyklar

För att veta vilka regler som gäller, behöver du först ta reda på vilken typ av fordon det är, alltså vilken fordonsklass det tillhör. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går snabbare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller följande:

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (dock så finns det inga krav på hur den ska se ut eller hur den ska låta).
  • Kör du i mörker ska el sparkcykeln ha både fram och baklyse och vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är under 15 år krävs hjälm, men rekommendationen är att alla som cyklar ska använda hjälm.
  • Det är inte tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel.

När du använder en elsparkcykel som uppfyller kraven på en cykel

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk din hastighet och kom ihåg att hålla avståndet.
  • Anpassa din hastighet efter de förhållanden som råder på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har kring dig, kurvor, underlag och sikt.
  • Högst gångfart är tillåtet när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde.
  • Parkera inte sparkcykeln på ett sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk speciellt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
  • Det är inte tillåtet att köra en el sparkcykel om du känner dig trött, är sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

Det är viktigt att man kör elscootern på ett säkert sätt, både för ens egen och andras skull. Genom att följa dessa tips kan du enkelt göra din elscooter upplevelse till en positiv och rolig one!

Du gillar kanske också...