Dessa råd gör din arbetsdag tryggare

Det finns många fler faror och risker på arbetsplatserna än många tror. Vissa är medvetna om farorna och riskerna, men litar blint på sina förmågor eller sin långa erfarenhet. Tyvärr är ingen helt trygg på arbetsplatsen. Därför bör alla, oavsett erfarenhet, se till att följa säkerhetsreglerna och råden på sin egen arbetsplats. Det finns dock andra sätt att öka arbetsplatssäkerheten på. Här i denna artikel kan du läsa mer om vad du själv skulle kunna göra för att göra dina arbetsdagar tryggare.

Säker hantering av kemikalier

Det finns många potentiella risker och faror när det kommer till hantering, lagring och användning av olika kemikalier. Därför bör du alltid vara extra försiktig och följa säkerhetsreglerna noga. När du ska hantera kemikalier eller blandningar av ämnen, ska du först läsa det säkerhetsdatablad som finns. I säkerhetsdatabladet kan du läsa mer om hur du på ett säkert sätt hanterar ämnena, samt hur de ska användas och lagras.

Håll koll på varandra

Om du och dina arbetskamrater arbetar på en större arbetsplats med till exempel maskiner, farliga verktyg eller andra potentiella faror, bör ni alltid se till att hålla ett öga på varandra. Olyckor sker plötsligt och oväntat. Många arbetsplatsolyckor skulle kunna ha förhindrats om alla hade hjälpts åt att hålla koll. Om du och dina kollegor vill kunna känna er extra trygga, ska ni alltid se till att hålla era ögon öppna. Detta råd är extra viktigt på stora industriarbetsplatser med många faror och risker.  

 Att titta en extra gång innan du backar med trucken eller går under en byggställning skulle kunna förhindra allvarliga skador. Det skulle till och med kunna rädda ditt eller någon annans liv. Därför ska du och dina kollegor alltid hålla koll på varandra. Ni vet aldrig när något kan hända, så det är alltid bäst att vara på sin vakt hela tiden.

Ta på din skyddsutrustning

Något du aldrig ska slarva med är användandet av skyddsutrustning. Om skyddsutrustning krävs för en specifik typ av arbete, ska du alltid ta på dig den. Att inte använda skyddsutrustning skulle inte bara kunna vara straffbart, utan skulle även kunna innebära svåra olyckor. Har du riktig otur skulle detta fusk kunna leda till ett dödsfall. Slarva därför aldrig med skyddsutrustningen. Ta på dig dina handskar när du ska hantera vassa föremål eller frätande kemikalier. Ta på dig dina skyddsglasögon när instruktionerna ber om det. Det finns i stort sett inga bra ursäkter till att inte använda skyddsutrustning.

Du gillar kanske också...