Elbilar ökar i försäljning

Det finns en tydligt framåtgående trend av elbilar världen över. Fler elbilar registrerades 2021 än under de föregående fem åren tillsammans och enligt en prognos från Bil Sweden kommer drygt var tredje såld bil i landet under 2022 vara eldriven.

Den globala marknadsandelen för eldrivna fordon har tagit ett enormt steg framåt det senaste decenniet. Även om man redan ser en exceptionell tillväxt av antalet elbilar i Sverige, tyder elbilsindustrins förutsägelser på att man bara har skrapat ytan. Det är bland annat lanseringarna av fler modeller i en större variation av prissegment som gjort att elbilar ökat i försäljning. Men även det faktum att det är mindre attraktivt med vanliga bilar rent skattemässigt.

Elbil – definition

Elbil är en bil som helt eller delvis (hybrid) drivs av elektricitet från ett batteri som kräver laddning. Laddningen sker direkt genom en laddstolpe eller med hjälp av en laddbox. Enligt ett laddbox test utfört av Testjakt.se är laddboxar ett bättre val för miljön.

Fördelen med elbilar är att de inte påverkar klimatet på samma förödande sätt som bensin- och dieseldrivna bilar, även om batteriproduktionen är en något kontroversiell diskussion.

Skilda åsikter om elbilars miljöpåverkan

I takt med att elbilar blir mer populära ifrågasätter vissa om de faktiskt är så miljövänliga som de marknadsförs – med vissa som menar att växthusgasutsläppen under tillverkningsprocessen och batteriladdningen måste beaktas.

Det korta svaret är att elbilar är mer klimatvänliga än vanliga bensin- och dieselbilar, men att det är något man först ser på lång sikt. Experter är i stort sett eniga om att elfordon skapar lägre koldioxidavtryck under sin livstid än bilar som använder traditionella förbränningsmotorer.

Batteriproduktionen, däremot, är väldigt skadlig för klimatet. Faktum är att produktionen av batterier för elbilar är energikrävande och en av de största källorna till koldioxidutsläpp från elbilar idag. Att producera elfordon leder sålunda till betydligt mer utsläpp än att producera “vanliga” bilar.

Värt att nämna är dock att utsläppen vid produktionen ganska snabbt betalar av sig på grund av de minskade utsläppen under elfordonens livstid.

Elbilar – framtidens transportmedel?

Även om det fortfarande kvarstår många utmaningar med elbilar är det en utveckling värd att fortsätta kämpa för. Detta är särskilt uppenbart i storstäder, där utsläpp, trängsel och säkerhet är stora frågor idag. Som svar på detta släpps det hela tiden nya modeller av elbilar med en mängd innovationer designade för att just lösa dessa problem.

Betydande för elbilars framtid är, förutom de fördelar för klimatet som följer med, bland annat de beslut som regeringen fattat och fattar. Det vill säga beslut som supermiljöbilspremien som medfört att alla som köper en elbil får ett avdrag på upp till 70 000 kronor.

Men för att elbilar ska vara framtidens transportmedel i Sverige måste regeringen troligen utöka de ekonomiska stöd och bidrag som finns. Laddstolparna måste också bli fler och batterierna måste bli mer kraftfulla.

Mycket tyder dock på att det kommer investeras allt mer i eldrivna fordon de kommande åren, vilket betyder att du som privatperson mycket väl kommer dra nytta av att investera i en elbil.

Du gillar kanske också...